สหกรณ์การเกษตรหนองไผ่ จำกัด

   ราคาน้ำมันวันที่
4 เมษายน 2561 

ลิตรละ

27.95

28.71

28.44


26.20

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานแก่สถาบันเกษตรกรฯ 

 ประกาศจำหน่ายชื่อสมาชิกที่เสียชีวิตและสมาชิกที่ไม่ได้ทำธุรกิจกับสหกรณ์ 

 ประกาศกำหนดอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ , ออมทรัพย์พิเศษ 

 การตัดจำหน่ายรายชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต  ตั้งแต่ปี  2542 - 2559 

 ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างรายวันเติมน้ำมัน

 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการสนับสนุนการสร้างปัจจัยพื้นฐานรวบรวมฯ     

           


กิจกรรม


ประชุมใหญ่สามัญประจำปี  คร้ังที่ 53  วันที่ 9 สิงหาคม 2560  การทำแผนพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการสหกรณ์  การขับเคลื่อนแผนพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการสหกรณ์สู่ระดับกลุ่ม               

     

ประชุมใหญ่วิสามัญ  คร้ังที่ 1  วันที่ 30 มีนาคม 2561  

 

 

 

   สถิติผู้เข้าชม
 
Online:  1
Visits:  71,172
Today:  3
PageView/Month:  1,390
Last Update:  4/4/2561
   ถาม-ตอบ
   สมุดเยี่ยมชม
   ดาวน์โหลด
   กระดานสนทนา

   เว็บไซต์บริการ
   ห้องสมุดกฎหมาย
   สลากกินแบ่งรัฐบาล
   กรมส่งเสริมสหกรณ์
   กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
   สมุดหน้าเหลือง
   ตรวจสภาพอากาศ


 
Online:  1
Visits:  71,172
Today:  3
PageView/Month:  1,390