สหกรณ์การเกษตรหนองไผ่ จำกัด

  Login or Register   
  My basket (0)       
   

ราคาน้ำมันวันนี้

ลิตรละ

29.45

30.01

29.74


27.10

          

 

การจัดชั้นสมาชิก ปี 2560/2561 
ประกาศจำหน่ายชื่อสมาชิกที่เสียชีวิตและสมาชิกที่ไม่ได้ทำธุรกิจกับสหกรณ์ 
ประกาศกำหนดอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ , ออมทรัพย์พิเศษ 
การตัดจำหน่ายรายชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต  ตั้งแต่ปี  2542 - 2559 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันเป็นลูกจ้างรายปี
ประกาศผลการประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานแก่สถาบันเกษตรกรจัดเก็บพืชผลทางการเกษตร
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติ
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบแข่งขันเป็นลูกจ้างรายปี
   ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานแก่สถาบันเกษตรกรจัดเก็บพืชผลทางการเกษตร    
ยกเลิกการขยายเวลาในการยื่นซองประกวดราคาก่อสร้างโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานแก่สถาบันเกษตรกรจัดเก็บพืชผลทางการเกษตร
ประกาศผลการประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานแก่สถาบันเกษตรกรจัดเก็บพืชผลทางการเกษตร
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติ
ประกาศขยายเวลาในการยื่นซองประกวดราคาก่อสร้างโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานแก่สถาบันเกษตรกรฯ
  ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานแก่สถาบันเกษตรกรฯ
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างรายวันเติมน้ำมัน
 

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการสนับสนุนการสร้างปัจจัยพื้นฐานรวบรวมฯ                                            

 

ประชุมใหญ่สามัญประจำปี  ครั้งที่ 54  วันที่  27  สิงหาคม  2561

การมีส่วนร่วมของสมาชิกในการบริหารจัดการสหกรณ์

ประชุมใหญ่วิสามัญ  คร้ังที่ 1  วันที่ 30 มีนาคม 2561

การขับเคลื่อนแผนพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการสหกรณ์สู่ระดับกลุ่ม


การทำแผนพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการสหกรณ์

ประชุมใหญ่สามัญประจำปี  คร้ังที่ 53  วันที่ 9 สิงหาคม 2560
     

 

 

 

   สถิติผู้เข้าชม
 
Online:  1
Visits:  102,241
Today:  35
PageView/Month:  1,995
Last Update:  31/5/2562
   ถาม-ตอบ
   สมุดเยี่ยมชม
   ดาวน์โหลด
   กระดานสนทนา

   เว็บไซต์บริการ
   ห้องสมุดกฎหมาย
   สลากกินแบ่งรัฐบาล
   กรมส่งเสริมสหกรณ์
   กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
   สมุดหน้าเหลือง
   ตรวจสภาพอากาศ


 
Online:  1
Visits:  102,241
Today:  35
PageView/Month:  1,995