สหกรณ์การเกษตรหนองไผ่ จำกัดราคาน้ำมันวันที่
6 มีนาคม 2561 

ลิตรละ

26.95

27.71

27.44


25.20

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 ประกาศจำหน่ายชื่อสมาชิกที่เสียชีวิตและสมาชิกที่ไม่ได้ทำธุรกิจกับสหกรณ์ 

 ประกาศกำหนดอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ , ออมทรัพย์พิเศษ 

 การตัดจำหน่ายรายชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต  ตั้งแต่ปี  2542 - 2559 

 ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างรายวันเติมน้ำมัน

 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการสนับสนุนการสร้างปัจจัยพื้นฐานรวบรวมฯ     

           


กิจกรรม


ประชุมใหญ่สามัญประจำปี  คร้ังที่ 53  วันที่ 9 สิงหาคม 2560  การทำแผนพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการสหกรณ์  การขับเคลื่อนแผนพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการสหกรณ์สู่ระดับกลุ่ม               

 

 

 

 

 

   สถิติผู้เข้าชม
 
Online:  1
Visits:  69,616
Today:  5
PageView/Month:  1,203
Last Update:  6/3/2561
   ถาม-ตอบ
   สมุดเยี่ยมชม
   ดาวน์โหลด
   กระดานสนทนา

   เว็บไซต์บริการ
   ห้องสมุดกฎหมาย
   สลากกินแบ่งรัฐบาล
   กรมส่งเสริมสหกรณ์
   กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
   สมุดหน้าเหลือง
   ตรวจสภาพอากาศ


 
Online:  1
Visits:  69,616
Today:  5
PageView/Month:  1,203