สหกรณ์การเกษตรหนองไผ่ จำกัด

   



ราคาน้ำมันวันนี้

ลิตรละ

30.15

30.61

30.34


28.10

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 การจัดชั้นสมาชั้นสมาชิก ปี 2560/2561 

 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานแก่สถาบันเกษตรกรจัดเก็บพืชผลทางการเกษตร 

 ยกเลิกการขยายเวลาในการยื่นซองประกวดราคาก่อสร้างโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานแก่สถาบันเกษตรกรจัดเก็บพืชผลทางการเกษตร 

 ประกาศผลการประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานแก่สถาบันเกษตรกรจัดเก็บพืชผลทางการเกษตร 

 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติ 

 ประกาศขยายเวลาในการยื่นซองประกวดราคาก่อสร้างโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานแก่สถาบันเกษตรกรฯ 

 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานแก่สถาบันเกษตรกรฯ 

 ประกาศจำหน่ายชื่อสมาชิกที่เสียชีวิตและสมาชิกที่ไม่ได้ทำธุรกิจกับสหกรณ์ 

 ประกาศกำหนดอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ , ออมทรัพย์พิเศษ 

 การตัดจำหน่ายรายชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต  ตั้งแต่ปี  2542 - 2559 

 ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างรายวันเติมน้ำมัน

 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการสนับสนุนการสร้างปัจจัยพื้นฐานรวบรวมฯ     

           


กิจกรรม


ประชุมใหญ่สามัญประจำปี  คร้ังที่ 53  วันที่ 9 สิงหาคม 2560  



การทำแผนพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการสหกรณ์  



การขับเคลื่อนแผนพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการสหกรณ์สู่ระดับกลุ่ม               

     

ประชุมใหญ่วิสามัญ  คร้ังที่ 1  วันที่ 30 มีนาคม 2561  

 

 

 

   สถิติผู้เข้าชม
 
Online:  1
Visits:  72,901
Today:  23
PageView/Month:  1,557
Last Update:  21/5/2561
   ถาม-ตอบ
   สมุดเยี่ยมชม
   ดาวน์โหลด
   กระดานสนทนา

   เว็บไซต์บริการ
   ห้องสมุดกฎหมาย
   สลากกินแบ่งรัฐบาล
   กรมส่งเสริมสหกรณ์
   กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
   สมุดหน้าเหลือง
   ตรวจสภาพอากาศ


 
Online:  1
Visits:  72,901
Today:  23
PageView/Month:  1,557